Bæredygtighed

I Chaya tager vi vores sociale og samfundsmæssige ansvar alvorligt. Derfor skal vores produkter ikke blot leve op til kundernes forventninger, men også være produceret under forhold, der er i overensstemmelse med menneskerettigheder og principper for bæredygtighed.

 

Cirkulær økonomi, genanvendelse og miljørigtige materialer
Vi arbejder målrettet mod en omstilling til en mere cirkulær økonomi på en lang række områder. Som et væsentligt led i vores grønne forretningsplan er vi en del af det spændende tiltag Bæredygtig Bundlinje. Projektet hører under Gate 21, et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner under Greater Copenhagen, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst. I arbejdet med at optimere vores bæredygtige profil, har vi blandt andet fokus på at reducere udgiften til samt den miljømæssige belastning på emballage, markedsføringsmaterialer og affaldssortering. Læs om vores miljøpolitik - Klik her.

Vær med til at reducere madspild
Vi ønsker også at bidrage til at reducere madspild. I Danmark smider vi samlet mere end 700.000 ton mad ud om året, som i stedet kunne have været spist. For at sikre, at vi i Chaya ikke smider produkter ud, som intet fejler, nedsætter vi prisen med op til 70%, når et produkt nærmer sig ”bedst før”-datoen eller udgår fra vores sortiment. Disse varer kan du finde under ”datoservice” i vores butikker eller online.

CSR og UNGC
Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption er vigtige fokusområder i vores virksomhedskultur. Derfor samarbejder vi kun med leverandører, som har fokus på disse forhold. For at sikre at vi har kontrol over forretningsprocesser hos vores samarbejdspartnere, har Chaya siden 2013 arbejdet med CSR (Corporate Social Responsibility). I 2013 tilsluttede vi os UNGC’s (United Nations Global Compact) retningslinjer, og i takt med vores udvikling rapporterer og dokumenterer vi vores tiltag. Dette giver os en enestående mulighed for, at sikre, at vi konstant tager det nødvendige samfundsansvar. Læs Chaya’s CSR rapport for 2022 - Klik her.